Spielkreis bei Melanie

 

Kursleitung:        Melanie Rudolph
Kursort:                AWO Familienbildungsstätte, Kasseler Straße 19, 34225 Baunatal
Infoabend:            
Bemerkungen:    

 

Kursbeginn:          14.01.2019 bis 08.04.2019
Terimn 1:
               Montag, von 9:30 bis 11:00 Uhr
    

 

Kursbeginn:          15.01.2019 bis 09.04.2019 
Terimn 1:                 Dienstag, von 10:00 – 11:30 Uhr

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Spielkreis bei Renate

 

Kursleitung:        Renate Grothues
Kursort:               AWO Familienbildungsstätte, Kasseler Straße 19, 34225 Baunatal
Infoabend:            
Bemerkungen:    

 

Kursdauer:          14. Januar 2019 bis  08. April 2019
Termin:                 Montag, von 15:15 bis 16:45 Uhr
Kursdauer:          15. Januar 2019 bis  09. April 2019
Termin:                 Dienstag, von 15:00 bis 16:30 Uhr

 

 

 


 

 

Spielkreis bei Stefanie

Kursort: AWO Familienbildungsstätte, Kasseler Straße 19, 34225 Baunatal
Infoabend:            
Bemerkungen:  

Kursbeginn:       14. Januar 2019 bis  01. April 2019
Termin 1:
             Montag, von 09:15 bis 10:15 Uhr    

 

 


Spielkreis bei Simone

 

Kursleitung:         Simone Holzapfel
Kursort:                 AWO Familienbildungsstätte, Kasseler Straße 19, 34225 Baunatal
Infoabend:             
Bemerkungen:    —Die Gruppe ist voll-Nur noch Warteliste

 

Kursbeginn:           15. Januar 2019 bis  09. 04. 2019
Termin:  
                  Dienstag, von 17:00 bis 18:00 Uhr          

 

Kursbeginn:          01. Februar 2019 bis  12. April 2019
Termin:                   Freitag, von 17:00 bis 18:00 Uhr

Bemerkungen:      Die Gruppe ist voll-Nur noch Warteliste